Ви Ем Си Инжинеринг предлага
денонощно обслужване при спешност, гарантирано качество
и пълно удволетворение на нуждите на своите клиенти.

Заяви Оферта

 
  Услуги

ВИ ЕМ СИ Инжинеринг предлага проучване, проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация, поддръжка и ремонт на енергийни обекти:
 • Въздушни електропроводни линии високо, средно и ниско напрежение;
 • Кабелни линии високо, средно и ниско напрежение;
 • Трафопостове, Комплектни трансформаторни постове (КТП), Мачтови трафопостове (МТП)
 • Оборудване на разпределителни уредби високо, средно и ниско напрежение;
 • Улични осветления
 • Абонаментно обслужване на офиси, ресторанти и обществени сгради
 • Производство, монтаж и поддръжка на ел.табла
 • Предлагаме изграждане, ремонт, възтановяване и поддръжка на електро инсталации, монтаж на електрически уреди, лампи, ключове и контакти, монтаж на битови ел.табла.

ВИ ЕМ СИ Инжинеринг също така предлага проучване, проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация, поддръжка и ремонт на радио релейни станции:

 • Станции за мобилни радио връзки
 • Станции за мобилен интрнет
 • Изграждане на заземителни системи
  Контакти

phone0888 804 158
24/7 Денонощно Обслужване
Електронна поща:
vmcengineering@abv.bg

Клиенти

Logos